مزایده فوق العاده ۵۶۵ خودروهای سواری جهت بازدید عموم مردم آغاز شد
مزایده فوق العاده ۵۶۵ خودروهای سواری جهت بازدید عموم مردم آغاز شد
اقتصادوتجارت : فرآیند برگزاری مزایده فوق العاده خودروهای سواری با تشکیل جلسه با دستگاه های ذی ربط وارد مرحله نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، جلسه نهایی فروش یکهزار و ۶۲ خودروی سواری رسوبی وارداتی بنادر و گمرکات با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.

سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تشریح اقدامات صورت گرفته، بیان کرد: با همدلی و مساعی شبانه روزی همکارانم و دستگاه های مرتبط، امکان اجرای حکم مقام قضایی برای فروش این خودروها فراهم شده است.

اجتهادی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی های انجام شده و مصوبات جلسات با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، این خودروها از پرداخت هزینه های مربوط به اسقاط، انبارداری، حقوق ورودی، مبالغ ترخیص و خدمات گمرکی معاف شدند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه پرداخت هزینه های کارشناسی قیمت و مربوط به استاندارد و همچنین محیط زیست به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، افزود: به منظور سهولت برندگان مزایده، پس از احراز محل سکونت، به عنوان یک موضوع تشویقی، پلاک خودرو در همان محل نگهداری خودرو تحویل خریداران و فرایند شماره گذاری با هماهنگی پلیس راهور انجام خواهد شد.

وی زمان بازدید خودروها را از هفتم تا دوازدهم مهر ماه اعلام و اضافه کرد: از هفتم تا پانزدهم مهر ماه افراد دارای امضای الکترونیکی می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات دولت(ستاد) https://www.setadiran.ir/setad/cms/home قیمت های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

اجتهادی در پایان تصریح کرد: برابر با برنامه زمان بندی شده، برندگان مزایده فوق العاده ۵۶۵ فروش خودروهای سواری خارجی در شانزدهم مهرماه از طریق تارنمای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام خواهند شد.