مراسم رونمایی از سومین سایت ۵G ایرانسل
مراسم رونمایی از سومین سایت ۵G ایرانسل
شبکه اقتصادوتجارت : مراسم رونمایی از سومین سایت 5G ایرانسل، هم اکنون در دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است.

دکتر احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ابتدای این مراسم گفت: پیشتازی ایرانسل در حوزه‌ ۵G جای افتخار و غرور ملی است و خوشحالم که در این مسیر، یکی از آزمایشگاه‌های مشترک، در این دانشگاه تاسیس می‌شود.
? دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل نیز در مراسم رونمایی از سومین سایت ۵G ایرانسل گفت: خوشبختانه ایرانسل توانسته نسل ۵ را اولین بار وارد کشور کند که سنگ بنای اقتصادی دیجیتال است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی خواهد داشت.