مراسم تکریم و معارفه معاونان پیشگیری و آمادگی سازمان برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه معاونان پیشگیری و آمادگی سازمان برگزار شد
اقتصادوتجارت : مراسم تکریم و معارفه معاونان پیشگیری و کاهش خطرپذیری و آمادگی، عملیات و مقابله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و همچنین مدیران حراست و حقوقی این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، طی احکامی از سوی دکتر علی نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ” مهندس اسماعیل سلیمی ” به عنوان «سرپرست معاونت پبشگیری و کاهش خطرپذیری» سازمان منصوب و همچنین دکتر مجید آرون به عنوان سرپرست «معاونت معاونت آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل» این سازمان منصوب و از خدمات دکتر سید مجتبی حسینی معاون پیشین پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان تقدیر شد.

در متن این احکام بر ضرورت بهره‌­گیری از کلیه ظرفیت­های موجود، با برنامه ریزی، هدایت و نظارت هوشمندانه نسبت به انجام هرچه بهتر وظایف محوله و استفاده از نگاه دقیق، علمی و متکی بر روحیه خدمت رسانی و خدمتگزاری، سازمان برای نیل به اهداف عالیه و پیشرفت بهینه امور،تاکید شده است.

همچنین طی حکم دیگری از سوی حراست کل شهرداری تهران محمد علی میرزایی به عنوان مدیر جدید حراست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران منصوب و از خدمات رضا صفی آریان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در ادامه این برنامه، مراسم تکریم رضا صفی آریان مدیر پیشین حراست و محمد تقی طاهری مدیر پیشین حقوقی سازمان نیز برگزار و از خدمات آنها تقدیر بعمل آمد.