مراسم تقدیر و تجلیل از تلاشها و زحمات آقای مهندس سلطانی و معارفه آقای دکتر آهنگری به عنوان مدیرعامل شرکت اپال پارسیان سنگان
مراسم تقدیر و تجلیل از تلاشها و زحمات آقای مهندس سلطانی و معارفه آقای دکتر آهنگری به عنوان مدیرعامل شرکت اپال پارسیان سنگان
اقتصادوتجارت : چهارشنبه ۸تیر ماه در سالن جلسات شهید امرالله زنگنه با حضور دکتر سمیعی نژاد مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری پارسیان ، رئیس واعضای هیات مدیره مجتمع و جمعی از مدیران برگزار شد.

درابتدای این مراسم دکتر سمیعی نژاد از زحمات مهندس سلطانی تشکر نمود و از پیشرفت و توسعه این شرکت در این مدت ابراز خرسندی داشتند وی در ادامه ضمن معرفی دکتر آهنگری عضو هیات مدیره مجتمع ،به عنوان مدیرعامل شرکت اپال پارسیان، ایشان را مدیری توانمند و از اساتید دانشگاه در حوزه معدن اعلام نمودند.
به گزارش روابط عمومی مهندس سلطانی که مدت ۵سال مدیرعاملی را برعهده داشتند،گزارشی از عملکرد مجتمع در زمان تصدی مسیولیت ایشان ارائه نمودند.
همچنین دراین جلسه دکتر آهنگری و دکتر فاطمی (رئیس هیات مدیره) ضمن تشکراز زحمات مهندس سلطانی، از زحمات همه همکاران در این موفقیت ها و پیشرفت ها تشکر کردند.
در پایان مراسم ضمن بیان طرح و نظرات همکاران،به رسم یادبود از زحمات چندین ساله مهندس سلطانی تقدیر بعمل آمد.