مراسم تقدیر از شعبه عبدالرزاق بانک ایران زمین
مراسم تقدیر از شعبه عبدالرزاق بانک ایران زمین
اقتصادوتجارت : در جلسه بررسی عملکرد شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری از همکاران شعبه عبدالرزاق قدردانی شد.

به نقل از روابط عمومی در این مراسم وحید علیزاده مدیر منطقه ضمن اهداء لوح تقدیر از همکاران شعبه عبدالرزاق که جزو برندگان مسابقه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک در سال ۱۴۰۰ بودند، قدردانی کرد و گفت: امید است همه همکاران با پیشرفت و کسب تجربه بیشتر همواره در جهت نیل به اهداف سازمانی تلاش نمایند.