مدیر مجتمع فروکروم جغتای خبر داد: فروکروم جغتای در مدار پیشرفت/ رشد ۱۳٫۷ درصدی تولید در سه ماهه نخست ۱۴۰۱
مدیر مجتمع فروکروم جغتای خبر داد: فروکروم جغتای در مدار پیشرفت/ رشد ۱۳٫۷ درصدی تولید در سه ماهه نخست ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت : در سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸ هزار تن فروكروم به روش ذوب ، احیاء و روش فرآوری سرباره در مجتمع فروکروم جغتای تولید شد که این عدد در مقایسه با سه ماهه مشابه سال ۹۹ رشد ۱۳/۷ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمد داودی با بیان این مطلب گفت: فروش بیش از ۷ هزار تن فروكروم تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱ و رشد ۳۱ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ یکی دیگر از عملکردهای مثبت این مجتمع در سال جاری است.

وی در ادامه افزود: بیش از ۱۳ هزار تن مواد اولیه (کرومیت) تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱ توسط مجتمع فروکروم جغتای خریداری شد که این میزان رشد ۷ درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۰رقم زد.

داودی با اشاره به افزایش نیروی انسانی در سه ماهه نخست سال جاری گفت: نیروی انسانی از تعداد ۲۸۰ نفر در پایان سه ماهه اول ۱۴۰۰ به ۴۰۳ نفر در پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱ افزایش یافت که این رقم حاکی از رشد ۴۴ درصدی نیروی انسانی با توجه به افزایش تولید و طرح های توسعه ای در مجتمع فروکروم جغتای است.

مدیر مجتمع فروکروم جغتای با بیان عملکرد طرح های توسعه ای راهبر اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی طرح سیلیکون متال در پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱ به عنوان یکی از دستاوردهای این مجتمع در سال جاری است .

وی خاطر نشان کرد: طرح مذکور در زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ حدود۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

داودی در ادامه طرح توسعه جداسازی فلز از سرباره با پیشرفت فیزیکی ۵/۵۱ درصد و نیز طرح توسعه ماسه کرومیت با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد را از دیگر دستاوردهای مجتمع فروکروم جغتای در سه ماهه نخست سال جاری عنوان کرد.