مدیر مالی و مدیر پروژه کارخانه کنسانتره ۲/۴ مجتمع اپال پارسیان معارفه شدند
مدیر مالی و مدیر پروژه کارخانه کنسانتره ۲/۴ مجتمع اپال پارسیان معارفه شدند
اقتصادوتجارت :آقایان مهندس شیخ الملوکی به عنوان مدیر مالی مجتمع ،مهندس اقبالی مدیر پروژه کارخانه کنسانتره ۲/۴ معرفی و در پایان از زحمات مدیران سابق این مجموعه ،تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در جلسه ای باحضور مهندس سلطانی مدیرعامل محترم مجتمع اپال پارسیان و مدیران واحدها در سالن جلسات شهید امرالله زنگنه برگزار گردید ،آقایان مهندس شیخ الملوکی به عنوان مدیر مالی مجتمع ،مهندس اقبالی مدیر پروژه کارخانه کنسانتره ۲/۴ معرفی و در پایان از زحمات مدیران سابق این مجموعه ،تقدیر و تشکر به عمل آمد.