مدیر انبارها و سفارشات گل‌گهر: به پشتیبانی و تامین نیاز زنجیره تولید متعهدیم
مدیر انبارها و سفارشات گل‌گهر: به پشتیبانی و تامین نیاز زنجیره تولید متعهدیم
اقتصادوتجارت : مدير انبارها و سفارشات شرکت گل‌گهر گفت: بر اساس نقشه استراتژي شرکت گل‌گهر، مديريت انبارها و سفارشات در راستاي تامين بهره‌ور نيازمندي‌هاي زنجيره توليد، برنامه‌ريزي انبارش و حمل محصول، در دو حوزه انبار و سفارشات با عنوان پشتيبان مديريت‌هاي توليدي در سازمان نقش آفريني مي‌کند.

مهندس حامد احمدی افزود: تلاش شده است تا از به وجود آمدن اقلام راکد و متعاقب آن خواب سرمايه در انبار از طريق واگذاري اقلام راکد موجود در انبارها و استفاده از آنها در طرح‌هاي توسعه‌اي شرکت و پروژه‌هاي جديد جلوگيري شود ضمنا يکي ديگر از رويکردهاي دردست اجرا جمع آوري ضايعات موجود در شرکت به واسطه تغيير طرح و ساماندهي محيط کار بوده که سعي شده برنامه ريزي هاي لازم جهت استفاده مجدد در طرح هاي توسعه اي گل گهر و… صورت پذيرد.

وی اظهار کرد: با توجه به هدف تعيين شده سازمان با موضوع تداوم توليد و متعاقب آن پيشروي معادن و افزايش توليد، کمبود فضاي دپو سازي محصول به عنوان يکي از مهمترين چالش هاي مهم مطرح است که اين امر نيز با تسطيح و آماده‌سازي زمين‌هاي موجود در سايت‌هاي گل‌گهر در حال پيگيري و انجام است.

مدير انبارها و سفارشات گل گهر ادامه داد: احداث و جانمايي سيستم هاي توزين جديد با هدف صرفه جويي در وقت و بالا بردن درصد آماده به کاري به عنوان آخرين فيلتر تحويل ميزان مقادير تعيين شده فروش محصول به مشتري هم يکي ديگر از هدف هاي کلان و در حال پيگيري در اين مديريت بوده که با توجه به تعريف شاخص و پايش‌هاي مستمر دستيابي به اين امر مهم تا کنون فراتر از حد انتظار بوده که با کمک همکاران مديريت ممکن شده است.

احمدي گفت: همکاري در راستاي ايجاد نرم‌ افزار يکپارچه کدينگ منطقه گل‌گهر همچنين همکاري درخصوص اجراي پروژه توليد سيستم هاي يکپارچه شرکت، گامي موثر در راستاي جلوگيري از جزيره‌اي بودن نرم‌افزارهاي مرتبط با ثبت و صدور درخواست خريد، انبارداري و انبار گرداني مي باشد که به عنوان يکي از اقدامات موثر در راستاي پيشبرد اهداف سازمان مد نظر قرارگرفته است. استفاده از دانش‌هاي مختلفي نظير شش سگيما، برگزاري جلسات هم انديشي و استفاده از پيشنهادات همکاران مديريت با هدف رفع موانع و گلوگاههاي واحد انبارها و سفارشات، بازديد از شرکت‌هاي همکار و همگروه با هدف استفاده از تجارب در بخش‌هاي مختلف و برنامه‌ريزي جهت حضور پرسنل در کلاس‌هاي آموزشي مرتبط با حوزه کاري با هماهنگي معاونت‌ها و مديريت‌هاي مرتبط از جمله اين اقدامات تکميلي خواهد بود.

وی ضمن تشکر از حمایت‌هاي همیشگی مدیران ارشد شرکت، ادامه داد: با همه اين تفاسير نبايد از اهميت نقش نيروي انساني در افزايش عملکرد هر بخش غافل ماند. چرا که اگر هر سازماني را مشابه بدن انسان تصور کنيم، عدم عملکرد صحيح يک عضو باعث اختلال در کارايي ساير اعضا خواهد شد. بنابراين در سازماني به وسعت شرکت معدني و صنعتي گل‌گهر که تمامي ارکان آن هدف مشخصي را دنبال مي‌کنند، قطعا همکاري و هماهنگي همه بخش‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.