مدیر آموزش بانک کارآفرین منصوب شد
مدیر آموزش بانک کارآفرین منصوب شد
اقتصادوتجارت : با حکم دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، دکتر ​رسول خوانساری به عنوان مدیرآموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین منصوب شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر خلیل موفق معاون مدیرعامل در امور توسعه سرمایه انسانی در مراسم معارفه مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد بانک ، با بیان این که این مدیریت باید به تولید و خلق فکر ، اندیشه و خرد کمک کند و این امر سرمایه گذاری برای سازمان محسوب می شود گفت: سازمانی موفق است که به موضوع آموزش نگاه بلند مدت ، کاربردی و حرفه ای داشته باشد و ما نیز برای این که بانکی پیشرو و موفق باشیم باید به این موضوع توجه خاص کنیم.

وی با بیان این که در صنعت بانکداری هر روز شاهد تحول در بخش های مختلف هستیم ادامه داد: برای عقب نماندن از تحولات باید به بحث آموزش کارکنان اهمیت بسزایی داد و همه اجزاء بانک همراستا با تغییر و تحولات در جهت نیل به اهداف بانک قدم های جدی بردارند.

معاون مدیر عامل در امور توسعه سرمایه انسانی آموزش و توانمندسازی کارکنان را ضروری خواند و تاکید کرد : قطعا ارائه محصولات مختلف در سازمان نشات گرفته از مطالعه و اندیشه ای است که در پشت صحنه آن آموزش فعال بوده است و در نهایت به تعالی و پیشرفت سازمانی منتج می شود.

موفق ادامه داد: مطالعه و اندیشه در سطوح مختلف از آموزش نشات می گیرند که سازمان را به سمت پیشرو بودن سوق می دهد ، این امر در زمان مدیریت دکتر بمان پور به خوبی انجام شده است و امیدواریم با حضور دکتر خوانساری شاهد تحولات بیشتری باشیم.

به گفته وی، تولید فکر و توسعه آن در سطوح مختلف از آموزش شروع می شود که مبتنی بر الزاماتی است که موجب می شود سازمان بتواند متناسب با چالش های رقابتی و سازمانی، قابلیت ها و مهارتهایی که جنبه کاربردی دارد و ایجاد ارزش افزوده می کند را فراهم کند.

موفق با تاکید بر اهمیت یادگیری و یاددادن گفت: در کنار تمام اقدامات و آموزش های موثری که در بانک انجام می شود، بهتر است از ظرفیت های همکاران بانک نیز استفاده شده و همکاران بتوانند در عین اینکه یاد می گیرند بتوانند به سایر همکاران خود یاد بدهند و انتقال تجربه کنند.

وی با اشاره به سابقه مدیریتی دکتر خوانساری در بانک مرکزی ، وی را مدیری توانمند خواند که با شور جوانی اش می تواند برنامه های تدوین شده در بخش مدیریت آموزش و ارزیابی عملکرد را به منصه ظهور و بروز بهتر برساند.

معاون مدیر عامل در امور توسعه سرمایه انسانی ایجاد اداره مدیریت عملکرد در کنار اداره آموزش را کاری هوشمندانه ای خواند که منجر به ارتقا خواهد شد و افزود: این امر موجب می شود تا نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و به سمت ترمیم آنها پیش برویم.و امکان توانمندسازی کارکنان و تحقق فرآیند جانشین پروری تقویت شود.

دکتر رسول خوانساری مدیر آموزش وارزیابی عملکرد نیز در این مراسم با تشکر از اقدامات انجام شده در هر دو بخش آموزش و ارزیابی عملکرد بانک در زمان مدیریت دکتر بمان پورابراز امیدواری کرد که بتواند در ادامه مسیر فراهم شده کارهای خوبی انجام دهد.

وی فعالیت های خود را به دوبخش آموزش و ارزیابی عملکرد تقسیم کرد و گفت: در بخش نخست ، ضرورت آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست مخصوصا در فضای رقابتی بین بانکی کشور؛ بانکی موفق است که بتواند عملکرد بهتری در بخش یادگیری و آموزش داشته باشد .

خوانساری با تاکید بر این که باید در کنار یادگیری به موضوع یاددادن هم توجه کرد افزود: باید بتوانیم در کنار آموز ش بتوانیم از آنها برای آموزش دادن به سایر همکاران استفاده کنیم . در کنار این بخش ارزیابی عملکرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و میزان اثر گذاری آموزش های انجام شده را نشان می دهد.

مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد ابراز امیدواری کرد که بتواند در بخش آموزش و ارزیابی عملکرد از تجارب دیگر نهادها و سازمانها استفاده کرد.

دکتر مسلم بمان پور مدیر سابق آموزش و ارزیابی عملکرد نیز در این مراسم ، عملکرد مثبت بخش آموزش در دوره مدیریت اش را حاصل همکاری همکاران این مدیریت خواند و آنها را سرمایه های اصلی مدیریت آموزش خواند .

وی با بیان این که زیر ساخت های لازم برای ارائه آموزش های مختلف به همکاران بانک آماده است گفت: در یک سال و۱۰ ماه گذشته در بخش آموزش تلاش بر این بود که محوریت کارها بر اساس انطباق آنها با استانداردهای بین المللی تنظیم شده و به پیش برود و در این راستا گام برداشتیم .