مدیریت بهینه منابع برای توسعه تولید واشتغال هدف اصلی بانک صادرات ایران است
مدیریت بهینه منابع برای توسعه تولید واشتغال هدف اصلی بانک صادرات ایران است
اقتصادوتجارت : نائب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: کنترل هزینه‌ها و کسب سود و هدایت بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال، اولویت مهم بانک صادرات است.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در نخستین هم‌اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات ایران در سال ١٤٠١، با اشاره به اهمیت جذب منابع و هدایت موثر نقدینگی به سمت تولید و اشتغال در کشور، سودآوری را لازمه تامین مالی بخش‌های مختلف تولیدی توسط نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در موسسه مالی، کالای قابل عرضه، تسهیلات است و باید با مدیریت صحیح ضمن کسب سود از انحراف منابع جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اهمیت سودآوری فعالیت‌های بانک گفت: برای تامین هزینه‌ها در زمان هزینه کردن و مصارف و ایجاد تعهدات، باید بهداشت اعتباری و اطمینان از تخصیص درست نقدینگی در حوزه تولید و اشتغال در نظر گرفته شود.
یوسفیان افزود: خدماتی مانند ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و تسهیلات خرید دین از جمله مواردی است که می‌توان منافع بانک و واحدهای تولیدی را توأمان تأمین کرد.
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک افزود: از جمله اقدامات ممکن در جهت پوشش هزینه‌ها که در سال جاری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، افزایش نرخ مؤثر تسهیلات، افزایش قابل توجه تعهدات شامل ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی، وصول مطالبات با تمرکز بر مشتریان مطالباتی بزرگ و کنترل هزینه‌ها است.