مدیریت بر ترازنامه با برنامه محوری و تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری در نخستین بانک ایرانی
مدیریت بر ترازنامه با برنامه محوری و تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری در نخستین بانک ایرانی
اقتصادوتجارت : مدیریت بر ترازنامه با برنامه محوری و تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری در نخستین بانک ایرانیاخبار پولی مالی_برنامه‌محوری و تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری در بازار پول کشور، اهداف سازمانی را در بزرگترین بانک کشور محقق خواهد ساخت.

  بررسی تحولات اقتصادی به ویژه پولی و بانکی کشور در دهه اخیر، حکایت از عدم توازن در بازار پول، افزایش لجام گسیخته پایه پولی و نقدینگی، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و محدودیت فعالیت‌های ارزی، رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات اعتباری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی نظام‌بانکی، کاهش یا در برخی موارد صفر شدن نرخ اسپرید در بانک‌ها، پایین بودن کارمزدهای امور بانکی و… دارد که محصول این چالش‌ها، خود را در تابلویی به نام “ترازنامه بانک‌ها” نمایان می‌سازد. ترازنامه واقعی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیانگر این واقعیت تلخ می‌باشد که وضعیت سودآوری در نهادهای بازار پول نامناسب بوده و این موضوع در بررسی شاخص‌های مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار نیز مشهود است.

 این وضعیت نامناسب مالی در نخستین بانک ایرانی که برخی از تکالیف حاکمیتی و دولتی را نیز به دوش می‌کشد و همواره تلاش مضاعفی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته، بیشتر پدیدار است. گام نخست بهبود وضعیت مالی و حرکت به سمت سودآوری به عنوان نقطه عطف تحولات واقعی در بانک، آسیب‌شناسی و تعمق در مباحث مالی و تجزیه و تحلیل عمیق دارایی‌ها و بدهی‌ها و کارآمد نمودن مدیریت بر ترازنامه بانک می‌باشد. تجزیه و تحلیل سمت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک در این عرصه حساس، حکایت از این واقعیت مهم دارد که مهم‌ترین مسئله بانک در کوتاه‌مدت، ریسک نقدینگی است و یکی از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی برای گذار از این موضوع، افزایش منابع بانک می‌باشد. بر این اساس شایسته است همه کارکنان بانک به‌ویژه همکاران خط مقدم در مناطق و شعب با کار جهادی و بسیج کلیه ظرفیت ها و نیروهای فکری و سازمانی، برای افزایش منابع تلاش و همت مضاعف داشته باشند. بدیهی است پشتیبانی واحدهای ستادی با ارایه محصولات جدید و بهبود فضای رقابتی در تعامل با مراجع درون و برون سازمانی، اجنتاب‌ناپذیر بوده و مقدمه موفقیت در رسیدن به اهداف سپرده‌ای قلمداد می‌شود که به امید حق تعالی و مشارکت و نقش آفرینی حداکثری همکاران تحقق خواهد یافت.

 برنامه‌محوری و تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری در بازار پول کشور، اهداف سازمانی را در بزرگترین بانک کشور محقق خواهد ساخت. تقارن انتصاب اینجانب در بانک سپه با روز آمار و برنامه‌ریزی را به فال نیک گرفته و ضمن تأکید بر داشتن آمار و اطلاعات در عصر انقلاب داده ها و بهره‌برداری از آن برای برنامه‌ریزی راهبردی متناسب با وضعیت بانک و بازار پول ملی و منطقه‌ای در تمام ارکان بانک؛ اطمینان دارد شاخص‌های بنیادی کسب و کار بانک از قبیل: کیفیت و کمیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ارتقای سودآوری، افزایش سهم بازاری منابع بانک و حفظ رهبری بازار، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش قیمت تمام شده پول، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع، افزایش نسبت مصارف به منابع، جهش در عملیات بانکداری بین‌الملل، تدوین و عملیاتی نمودن بوم کسب و کار بانک، تحول اساسی در ساختار سازمانی بانک بر اساس اصول بانکداری جامع، تحول دیجیتال در فرایندها و رویه‌های ارایه خدمات مشتری محور بانک بر اساس برنامه‌های راهبردی و…، با توکل به خداوند متعال و تلاش همکاران صادق و ساعی بانک اتفاق خواهد افتاد. بنابر این مدیران، مسئولان و کارکنان بانک در کلیه سطوح سازمانی نسبت به برنامه‌ریزی امور بانکی با تمرکز بر کسب و کار بانک و در وضعیت کنونی تأکید بر جذب منابع، اقدام نمایند.