مدیرعامل جدید بانک صادرات ایران منصوب شد
مدیرعامل جدید بانک صادرات ایران منصوب شد
اقتصادوتجارت : اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران به اتفاق آرا، دکتر سیدضیاء ایمانی را که از مدیران خوشنام، خوشفکر و پاکدست نظام بانکی است، به عنوان مدیرعامل جدید این بانک انتخاب کردند.

دکتر ایمانی از مهرماه سال ۱۳۹۸ تاکنون به عنوان مدیرعامل بانک سینا فعالیت داشته و پیش از آن و از سال ۹۴ تا ۹۸ عهده دار سمت مدیرعاملی بانک مهر اقتصاد و طی سال های ۹۲ تا ۹۴ نیز مدیرعامل بانک رفاه بوده است.
توجه به سرمایه های انسانی و تلاش در جهت تقویت مشارکت هر چه بیشتر نیروهای انسانی در فرایند تصمیم گیری ها در راستای افزایش خودباوری از بارزه ها و مشخصه های اصلی دکتر ایمانی است.
مدیرعامل سابق بانک های سینا، رفاه و مهر اقتصاد با اقدامات شایسته خود، منشاء تحولات بزرگی به ویژه در حوزه چابک سازی سازمانی، بکارگیری نیروهای متخصص، دانشی و آگاه در فرایند امور و استفاده از دانش روز در راستای تحول کسب و کار و موفقیت سازمانی بوده است.
موارد زیر تنها بخشی از دیگر سوابق این مدیر متخصص و متعهد نظام بانکی می باشد:
· رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان ۱۳۹۲
· عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه
· عضو هیات مدیره بانک ایران و بلاروس
· عضو هیات مدیره شرکت اعتبارسنجی
· کارشناس بررسی طرح ها و اعطای تسهیلات، املاک و ساختمان، آموزش، امور منابع انسانی، گزینش، روابط عمومی ۷۹-۱۳۷۲
· رئیس شعبه ۸۱-۱۳۷۹
· رئیس اداره امور شعب استان همدان ۸۳-۱۳۸۱
· رئیس اداره امور شعب مازندران ۸۵-۱۳۸۳
· رئیس اداره امورشعب خراسان رضوی ۸۸-۱۳۸۵
· رئیس اداره امور شعب استان فارس ۸۹-۱۳۸۸
· رئیس اداره امور شعب شمال تهران -۱۳۸۹