مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد
مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد
اقتصاد و تجارت : دکترمحمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی دکتر محمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب و سکان هدایت این بانک بزرگ و با قدمت کشور را به دست گرفت.

دکتر فرزین از مدیران موفق کشور و نظام بانکی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدایت بانک ملی را به وی سپرد.

دکتر فرزین پیش از این هدایت بانک کارآفرین، از بانک های موفق خصوصی کشور را بر عهده داشت، و عملکرد بسیار مثبت و درخشانی از خود بر جای گذاشت.

از جمله سوابق دکتر فرزین می توان به معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد و دارایی در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۱، عضویت در هیات مدیره بانک کشاورزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه ها ، سخنگوی طرح تحول اقتصادی و … اشاره کرد.