مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان اصفهان سفر می کند
مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان اصفهان سفر می کند
اقتصادوتجارت : دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق هیأت همراه، در راستای بازدید های میدانی از صنایع مختلف کشور، فردا سه شنبه سیزدهم دیماه به استان اصفهان سفر می کند.

وی در این سفر ضمن دیدار با اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان و برگزاری جلسه با مدیر استانی و کارشناسان شعبه، از تعدادی از واحدهای تولیدی استان که از سوی این بانک تأمین مالی شده اند، بازدید خواهد کرد.

گفتنی است، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در خلال این بازدیدها با تولیدکنندگان و کارآفرینان استان اصفهان به گفتگو می نشیند و در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید و پشتیبانی مؤثر از بخش صنعت و معدن این استان با آنان به همفکری و تبادل نظر می پردازد.