مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران عضو هیات امنای صندوق سپرده ها شد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران عضو هیات امنای صندوق سپرده ها شد
اقتصادوتجارت : سیدعلی حسینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عضویت هیات امنای صندوق ضمانت سپرده ها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت سپرده ها در سال ۱۳۹۲ براساس ماده ۹۵ برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو درصورت ورشکستگی تاسیس شده است.
با توجه به اساسنامه صندوق یاد شده یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان یکی از اعضای هیات امنا تعیین می شود.
بر همین اساس دکتر سیدعلی حسینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از بانک های دولتی عهده دار این سمت شده است.