مدیران جدید شركت ملی پست معرفی شد
مدیران جدید شركت ملی پست معرفی شد
شبکه اقتصادوتجارت : طی احکامی جداگانه از سوی رمضانعلی سبحانی فر مدیرعامل شرکت ملی پست، هدایت الله کرد به عنوان مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان، عبدالله عبدلی به عنوان مدیرکل پست استان هرمزگان، حمیدرضا آقاجانی به عنوان سرپرست پست استان سمنان و مهدی مقصودی با حفظ سمت به عنوان سرپرست تجزیه و مبادلات منصوب شدند.

 گزارش روابط‌ عمومی شرکت ملی پست، متن این چهار حکم به شرح زیر است:

“جناب آقای هدایت الله کرد”

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان جنابعالی را به سمت مدیرکل پست استان سیستان و بلوچستان منصوب می نمایم .

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر، خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید .

توفیق شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم. “

                                                                              

                                                                                رمضانعلی سبحانی فر

                                                                             

“جناب آقای عبدالله عبدلی”

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی را به سمت مدیرکل پست استان هرمزگان منصوب می نمایم .

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر، خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید .

توفیق شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم. “

                                                                              

                                                                                رمضانعلی سبحانی فر

                                                                             

“جناب آقای حمیدرضا آقاجانی”

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی را به سمت سرپرست پست استان سمنان منصوب می نمایم .

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر، خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید .

توفیق شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم. “

                                                                              

                                                                                رمضانعلی سبحانی فر

“جناب آقای مهدی مقصودی”

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی را به حفظ سمت مدیرکل پست استان تهران به سمت سرپرست اداره کل تجزیه و مبادلات کشور منصوب می نمایم .

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر، خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید .

توفیق شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم. “

                                                                              

                                                                                رمضانعلی سبحانی فر