مخابرات در راه تحول است
مخابرات در راه تحول است
اقتصادوتجارت : مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، در نشست هم اندیشی و تقدیراز فعالان عرصه ارتباطات و تببین اهداف و رویکردهای جدید شرکت مخابرات ،با قدر دانی از مناطقی که رتبه های خوبی در ارزیابی عملکرد داشته اند گفت : مخابرات در راه تحول است و پیش بینی می شود در سال 1401 عملکرد بهتری داشته باشد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دراین گردهمایی یک روزه ای که در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات، اعضای هیات مدیره و مدیران مناطق برگزارشد،مهندس سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تشریح اهداف و رویکرد جدید شرکت در سال جاری گفت : همه مناطق این اهداف را سرلوحه فعالیت ها قرارداده و با دقت و برنامه ریزی موثر در تحقق آن کوشا باشند .

او رشد درآمد و سودآوری ، توسعه بازار و جریان های درآمدی ، ارتقای بهره وری منابع و مدیریت هزینه ها ، هم افزایی حداکثری ثابت و همراه ، بهبود تجربه دیجیتال و یکپارچه مشتری ، توسعه مشارکت ها و سرمایه گذاری در توسعه بازار و جریان های درآمدی اکوسیستم *TMT،را از جمله اهداف برنامه در سال جاری اعلام کرد و افزود : تعامل موثر با نهادهای حاکمیتی در جهت موثرسازی قوانین و مصوبات بر کسب و کار ، بهینه سازی مدیریت نقدینگی و تخصیص هوشمند منابع توسعه، به روزرسانی و یکپارچه سازی زیرساخت و سامانه های فناوری اطلاعات برای بهبود تجربه را نیز از دیگر اهداف در برنامه برشمرد .

مهندس سلطانی همچنین با تاکید برارتقای رضایت شغلی و اشتیاق سازمانی ارتقای فرهنگ و شایستگی های سازمانی از طریق جذب و توسعه توانمندی افزود :دیجیتال مشتری و کارکنان ، بهینه سازی مدل عملیاتی، ماموریت و فرآیندهای کلیدی ، توسعه، به روزرسانی و نوسازی یکپارچه و هوشمند زیرساخت های شبکه IP-Aاز اهداف راهبردی در سال جاری است که باید به آن توجه کرد .

وی با تاکید بر ضرورت نوآوری در شرکت دو کارکرد اساسی مدیریت را بازاریابی و نوآوری دانست و افزود : برای توسعه کسب و کار دو مولفه بازار و محصول ضروری است .
که با بهبود پاسخگویی و تجربه مشتری و نوآوری در فرایندهای عملیاتی ، شناسایی به موقع و درست نیاز مشتریان نوآوری در سبد محصولات و خدمات می توان به آن دست یافت .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه برا ی ایجاد فرصت ها در شرکت به مشتریان به اتصال مطمئن و پایدار با پهنای باند وسیعتر ورقابت تامین کنندگان صنعت مخابرات برای همکاری با شرکت مخابرات نیازاست اظهارداشت :عزم دولت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات یکی دیگر از شرایط در این زمینه است .