محدودیت‌های جدید برای افتتاح حساب بانکی
محدودیت‌های جدید برای افتتاح حساب بانکی
اقتصادوتجارت : بانک مرکزی با صدور بخشنامه ‌ای افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی، یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی در یک بانک را ممنوع کرد.

ب گزارش بانک مرکزی، «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌ تکلیف حساب‌های مطالبه ‌نشده و مازاد ریالی» را با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوءاستفاده‌، ارتقای شفافیت‌ مالی بانک‌ها و ایجاد رویه‌ واحد حسابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده‌ از این وجوه، ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه‌ واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک‌ها و امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در بانک‌ها،‌ از این پس حساب‌های قرض الحسنه فاقد گردش مالی برای مدت ۳ سال، سپرده قرض الحسنه جاری فاقد گردش مالی از تاریخ آخرین برگه چک به مدت یک سال و حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت ۲ سال راکد تلقی می شوند و موسسات اعتباری باید گزارش حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۱۰ هزار تومان، حساب سپرده قرض الحسنه جاری راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۴۰ هزارتومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی راکد با موجودی معادل و یا کمتر از ۲۰ هزارتومان را هر ۶ ماه یک بار از شعب خود اخذ کنند. از سوی دیگر موسسات اعتباری مکلف شدند بلافاصله پس از کسب اطلاع از فوت، جنون و سفاهت اشخاص حقیقی صاحب حساب، نسبت به مسدود سازی حساب آنها اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی، یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی در یک بانک ممنوع است.