مجمع عمومی سالیانه پتروشیمی کارون برگزار شد
مجمع عمومی سالیانه پتروشیمی کارون برگزار شد
اقتصادوتجارت : مدیرعامل پتروشیمی کارون خواستار سرمایه‌گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای مصرف HCL گازی این مجتمع پتروشیمی شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی کارون، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی کارون دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در محل ساختمان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس مجمع، ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از حسابرس مستقل خواست تا گزارش حسابرسی را قرائت کند.
گزارش حسابرسی حاکی از تائید صورتهای مالی منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی کارون بود.
مدیرعامل پتروشیمی کارون در این مجمع به ارائه گزارشی از عملکرد تولید و مالی شرکت پرداخت‌.
علیرضا صدیقی زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه فرآیند تولید در بخشی از محصولات کارون منجر به تولید HCL گازی می‌شود و شرکت‌های همکار قادر به جذب این محصول نیستند می‌بایست گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کارون به محصول پلی یول بعنوان تکمیل کننده زنجیره ارزش ایزوسیانات، در این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری به شدت احساس می‌شود.
گفتنی است در این مجمع صورت‌های مالی پتروشیمی کارون تایید شد.