اقتصاد و تجارت : شرکت مبین انرژی خلیج فارس در رتبه‌بندی اعتباری انجام شده توسط شرکت رتبه‌بندی پارس‌کیان حائز رتبه اعتباری بلند مدت A+ ‎ و کوتاه مدت A1 با چشم‌انداز پایدار شد.


به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی مبین انرژی خلیج فارس، با کسب این رتبه‌ها، مبین حائز امتیاز انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بدون ضامن شد.
گفتنی است، شرکت مبین‌انرژی خلیج فارس بزرگترین شرکت تأمین کننده‎ ‎یوتیلیتی در عسلویه و سهامدار ۱۰۰ درصدی طرح پتروشیمی آپادانا با ظرفیت تولید ‎۱.۶۵۰، ۰۰۰‎ تن متانول است.