مبارزه با جانوران مضر شهری در شمال شرق تهران
مبارزه با جانوران مضر شهری در شمال شرق تهران
شبکه اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 گفت: به منظور رفاه و امنیت خاطر شهروندان این منطقه حدود 7000 نقطه از معابر منطقه 4 از جانوران موذی و مضر شهری پاکسازی شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “حمیدرضا فرخی” در این باره گفت: در روزهای کرونایی کنونی که بهداشت و سلامت شهر از دغدغه های مدیریت شهری به حساب می رود، به منظور مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) و آلودگی های زیست محیطی و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به شناسایی و طعمه گذاری حدود ۷۲۰۰ مورد اقدام شد.
او با بیان اینکه وجود کلونی ها یکی از عوامل اصلی زاد و ولد اینگونه جانوران موذی به حساب می آید، افزود: به منظور کاهش تولید مثل جانوران موذی حدود ۱۹۰۰ مورد کلونی مسدود گردید.
فرخی تصریح کرد: در ادامه فعالیت های اداره ساماندهی نسبت به توزیع و قرار دادن حدود ۲۰۰۰ مورد تله چسبی در سطح منطقه ۴ اقدام شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در ادامه گفت: این طرح ضربتی در محورهای عملیاتی نواحی ۹ گانه بصورت مجزا از ابتدای سال در حال اجراست.
فرخی در پایان گفت: شهروندان می توانند در رابطه با مشکلات و خواسته های خود در این رابطه با سامانه ۱۳۷ و یا ۱۸۸۸ تماس گرفته و درخواست خود را با ذکر آدرس اعلام کنند.