مانور پدافند غیرعامل تخریب و اختلال درشبکه رادیویی منطقه۲برگزارشد
مانور پدافند غیرعامل تخریب و اختلال درشبکه رادیویی منطقه۲برگزارشد
اقتصادوتجارت : مانور پدافند غیرعامل تخریب عمدی و اختلال در شبکه LAN ساختمان شهرداری منطقه2 همزمان با هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل با حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و شهرداری منطقه دو برگزار شد.


به گزارش مجید محمد رضایی خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد و تجارت، فرزاد قهرمانی چابک ،دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه۲ با اشاره به اینکه مهم ترین هدف پدافند غیرعامل ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیر ساخت‌های موجود است، افزود:با توجه به اين امر به منظور ارتقا هماهنگي در بخشهاي مختلف درگير در مديريت بحران از يك سو و افزايش توان و ارتقا سطح آمادگي درون سازماني در رويارويي با بحرانها و حوادث از سوي ديگر، برگزاري مانور و تمرين با موضوعات مختلف در برنامه سالانه ستاد مديريت بحران منطقه قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری مانور پدافند غیرعامل تخریب و اختلال درشبکه رادیویی ، افزود: اين مانور با هدف تمرين عملي واحدهاي اداري ، هماهنگي با سازمان هاي همكار در حوزه امنيتي و بخش پدافند غير عامل اجرا شد.
دبیر ستاد بحران شهرداری منطقه۲ با اشاره به نقش شبکه رادیویی منطقه عنوان کرد: در این مانور با ایجاد تخریب توسط خرابکار و اختلال در شبکه رادیویی ،بعد از بوجود آمدن علائم در سامانه های کنترل ، پس از پیگیری وضعیت حادثه،نیروهای عملیاتی ستاد پیشگیری و مدیریت بحران ،کارشناسان حوزه ICT وهمچنین سازمان های خدمات رسان نسبت به محدود کردن آتش سوزی و رفع حادثه اقدام شد.
وي ادامه داد: ايجاد آمادگي براي مقابله با حوادث انسان ساز، ارزيابي نحوه مديريت بر منابع و امكانات موجود در ساختمان، ايجاد هماهنگي بيش از پيش بين مديران و عوامل اجرايي و ارزيابي مهارت نيروهاي عملياتي ترسيم نقشه راه جهت مواجه شدن با چنين موضوعاتي از ديگر اهداف برگزاري اين مانور بود.