مانور بزرگ خودرویی اپال_پارسیان
مانور بزرگ خودرویی اپال_پارسیان
اقتصادوتجارت :در آستانه ماه رجب ،ایام ولادت سرباسعادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) و همزمان با ۱۲بهمن سال روز ورود حضرت امام (ره)به میهن اسلامی ایران ، ضمن به صدا درآمدن سوت قطار و کامیون ها ،مانور بزرگ خودرویی در مجتمع اپال پارسیان با حضور مدیریت محترم، پرسنل مجتمع، مشاورین و پیمانکاران ، با رمز ((مقدس یا علی ابن ابیطالب) آغاز شد

در آستانه ماه رجب ،ایام ولادت سرباسعادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) و همزمان با ۱۲بهمن سال روز ورود حضرت امام (ره)به میهن اسلامی ایران ، ضمن به صدا درآمدن سوت قطار و کامیون ها ،مانور بزرگ خودرویی در مجتمع اپال پارسیان با حضور مدیریت محترم، پرسنل مجتمع، مشاورین و پیمانکاران ، با رمز ((مقدس یا علی ابن ابیطالب) آغاز شد

روابط عمومی مجتمع اپال پارسیان سنگان