مالیات، ابزار تنظیم‌گر اقتصاد به‌نفع تولید و تجارت مولد
مالیات، ابزار تنظیم‌گر اقتصاد به‌نفع تولید و تجارت مولد
اقتصادوتجارت : معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را تحول بزرگ کشور در حوزه مالیات دانست و گفت: مالیات یک ابزار تنظیم گر اقتصاد است که باید به نفع تولید و تجارت مولد مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در همایش تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی، برنامه‌ها و سیاست‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را سرمنشاء تحول در نظام مالیاتی دانست و گفت: تاثیر اقدامات سازمان در زمینه هوشمندسازی و استفاده از فناوری های جدید در نظام مالیاتی منجر به نتایج خوبی در حوزه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده است.

وی مالیات را یک ابزار تنظیم گر اقتصاد به نفع تولید وتجارت مولد دانست و افزود: تحول خوبی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شده است سامانه مودیان حوزه تنظیم گر و مقابله با بخش غیر مولد است و از طریق این سامانه تسهیل کسب و کار و شفافیت ایجاد می شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را نقطه عطفی برای حوزه مالیات دانست و اظهارداشت: امیدواریم با استقرار این سامانه کلیه نیازهای اطلاعاتی دستگاه های اجرایی در یک سامانه متمرکز شده و منجر به شفافیت اقتصادی شود.

وی با بیان اینکه زنجیره تولید و تجارت اساس اقتصاد است، تصریح کرد: باید نظارت بر بخش غیر مولد در اقتصاد جدی گرفته شود تا با همگرایی و همکاری بین دستگاه های اجرایی که هم اکنون نیز وجود دارد، نقدینگی به سمت تولید مولد هدایت شود.

شاه میرزایی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کار ها باشد و آسیب‌هایی که تورم به کسب و کارها زده با افزایش سطح درآمد و رفاه در جامعه جبران شود.