لزوم همسان سازی قیمت های سوخت در پروازهای مسافری و کارگو/ آمادگی منطقه اقتصادی پیام برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی
لزوم همسان سازی قیمت های سوخت در پروازهای مسافری و کارگو/ آمادگی منطقه اقتصادی پیام برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی
اقتصادوتجارت : رییس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره به بالا بودن ۴۰ برابری قیمت سوخت پروازهای کارگو نسبت به پروازهای مسافری، این میزان تفاوت نرخ را منطقی ندانست و تاکید کرد این مهم اثر منفی در جلب سرمایه گذاران به خصوص در بخش خارجی و توسعه صادرات دارد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، علاالدین بروجردی روز چهارشنبه در بازدید از این منطقه به همراه اکبر قنبرپور مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به لزوم برطرف کردن موانع با هدف جلب سرمایه گذاری های خارجی تصریح کرد: یکی از بزرگ ترین معضلات به عنوان مانع جدی بر سر راه توسعه، تفاوت فاحش قیمت سوخت پروازهای کارگو نسبت به پروازهای مسافری است و با توجه به اینکه کارگو تنها ۲ درصد ظرفیت نقل و انتقال را عهده دار می باشد ۴۰ برابر بودن قیمت سوخت آن نسبت به پروازهای مسافری منطقی نیست.
🔺وی افزود: توسعه صادرات و در دست گرفتن بازارهای منطقه یک هنر است که عوامل متعددی از جمله قیمت سوخت در آن نقش دارند و این در حالی است که با این تفاوت قیمت ممکن است شرکت های خارجی فضا را در اختیار گرفته و ما متضرر شویم. بنابراین انتظار می رود که هر چه سریعتر دولت و مجلس در این رابطه تصمیم گیری کرده و شاهد یک همسان سازی در این خصوص باشیم چرا که در این صورت شاهد رشد چشمگیر وشکوفایی هر چه بیشتر مناطق اقتصادی از جمله پیام خواهیم بود.
🔺رییس انجمن دوستی ایران و چین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های عظیم و بی بدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی پیام این امکان را دارد که تبدیل به مرکز ترانزیت هوایی بین ایران و دیگر کشورها از جمله روسیه، اوراسیا و حتی کشورهای منطقه شود.
🔺اکبر قنبرپور مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام نیز ضمن تاکید بر ضرورت تلاش در راستای توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل گری همه جانبه برای استقرار سرمایه گذاران خارجی ظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی کامل در جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله سرمایه گذاران چینی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت های آنها در منطقه را دارد.