لزوم حمایت وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی از بیمه دانا / انتقاد از تعلیق نماد دانا
لزوم حمایت وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی از بیمه دانا / انتقاد از تعلیق نماد دانا
اقتصاد و تجارت : شرکت بیمه دانا در شرایطی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی فاصله خود از رقیبانش را بیشتر کرده بود، در ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با خسارت هنگفت در یکی از بیمه نامه های صادره مواجه شده است.

اقتصادوتجارت ؛ دلیل تعلیق نماد دانا، اما عدم شفافیت در خصوص میزان خسارت حادثه آتش سوزی کارخانجات طبیعت عنوان شده است اما :

 اولاً ارزیابی خسارت مستلزم بررسی فنی ، دقیق و میدانی اموال زیاندیده است و این مهم نیازمند زمان است، از این رو انتظار می رود سازمان بورس با در نظر گرفتن فعل زمان  نماد دانا را بازگشائی نماید.

 ثانیا خسارت مذکور موجب شده تا عده ای شایعه برکناری مدیرعامل این شرکت را مطرح و با انتشار مغالطه های پرت و بی ربط قصد دارند نظر سهامداران را به مقصود خود جلب نمایند، در این باب حمایت قاطع وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی از مدیریت بیمه دانا ضروری به نظر می رسد.

 بیمه دانا در شرایط فعلی می بایست تمرکز خود را روی خسارت سنگین طبیعت منعطف نماید، نه اینکه مجبور باشد به ماکان و مایکون پاسخ  سوالات حاشیه ای را بدهد !