لزوم توسعه شبکه پستی هم راستا با توسعه خدمات شهری
لزوم توسعه شبکه پستی هم راستا با توسعه خدمات شهری
اقتصادوتجارت : عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به دومین مرحله طرح واگذاری موتورسیکلتهای برقی در مشهد؛ بر لزوم توسعه شبکه پستی هم راستا با توسعه خدمات شهری تاکید کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست، سعید شریف زاده در اولین روز کاری سال جدید با حضور در واحدهای پستی هاب پستی منطقه شمالغرب کشور و دیدار با کارکنان در جلسه شورای اداری پست استان آذربایجان شرقی حضور یافت.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به مشکلات اقتصادی فراگیر در جامعه بر لزوم توجه بیشتر به نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی و موتور محرک شبکه پستی تاکید کرد.
وی با اشاره به برنامه های صورت گرفته در سال گذشته، ارتقای سطح معیشتی و رفاهی در سال جدید را از جمله برنامه های اصلی شبکه پستی دانست.
شریف زاده تفویض اختیار از سوی مدیرعامل به مدیران کل را از جمله دستاوردهای ارزشمند سال گذشته دانست که باعث تسریع در روند تصمیم گیری ها و همچنین ارتقای سطح تعاملات درون سازمانی شده است.
این عضو هیئت مدیره با اشاره به مدل ارزیابی عملکرد مدیران در سنوات گذشته، افزایش درآمد و کسب سهم بیشتر ترافیک و نهایتا ضریب تعادل را از اساسی ترین پارامترهای ارزیابی مدیران برشمرد‌.
وی با تقدیر از همکاری و احساس نوع دوستی در کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، تبریز را از جمله پیشگامان در خدمت رسانی دانست و همدلی، وحدت رویه و حرکت حول محور برنامه ریزی و تحلیل را از جمله نمود بازر پست استان آذربایجان شرقی دانست که همواره موفقیتهای متعددی را برای پست استان به ارمغان آورده است.