قشم ظرفیت های خوبی برای توسعه گردشگری سلامت و طب سنتی دارد
قشم ظرفیت های خوبی برای توسعه گردشگری سلامت و طب سنتی دارد
شبکه اقتصادوتجارت : رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جزیره قشم ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برای اجرا در حوزه گردشگری سلامت دارد که برای موفقیت در این زمینه نیازمند برنامه ریزی دقیق و هدفمند هستیم.

گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی در جلسه ای با سرمایه گذاران حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: محرومیت زدایی و توسعه متوازن و پایدار در تمام نقاط جزیره و همچنین ارتقای سهم قشم از توریست درمانی در داخل کشور و در میان کشورهای منطقه باید از مهمترین اهداف اجرای طرح های حوزه گردشگری سلامت باشد.
وی ادامه داد: میزان تقاضا برای توریست درمانی، نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت ارائه خدمات در حوزه سلامت، امکان استفاده از تجهیزات مدرن، برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات هتلینگ و ایجاد جذابیت برای تداوم حضور خدمت گیرنده ها، مهمترین چالش های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت هستند که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم تصریح کرد: جزیره قشم به واسطه اقلیم و ویژگی های خاص زمین شناسی و طبیعی دارای ظرفیت خوبی جهت سرمایه گذاری و ارائه خدمات در حوزه توریست درمانی است.
به گفته مومنی؛ برنامه ریزی جامع و هدفمند برای ورود سرمایه گذاران به حوزه سلامت و گردشگری سلامت یکی از مهمترین اولویت هایی است که سرمایه گذاران و علاقه مندان به این موضوع باید مورد توجه قرار دهند.
وی بیان کرد: قشم همچنین در حوزه کشت و پرورش گیاهان دارویی و بهره گرفتن از ظرفیت های طب سنتی، دارای مزیت های خوبی نسبت به سایر نقاط کشور و حتی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با برنامه ریزی می توان از آنها بهره مند شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با بیان اینکه سازمان از حضور سرمایه گذاران حوزه های مختلف به ویژه سرمایه گذاران بخش سلامت و توریست درمانی حمایت می کند، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله در موفقیت سرمایه گذاران کمک به ایجاد توسعه متوازن و پایدار در نقاط مختلف جزیره و جلب همراهی جوامع محلی است.
براساس این گزارش، در این جلسه که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، دکتر محمدرضا شمس اردکانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و مدیرکل سابق دفتر طب سنتی وزارت بهداشت و درمان، دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و عضو بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان علوم طب سنتی و مهندس علی اکبری مدیر فنی طرح از سوی سرمایه گذاران به بیان ویژگی ها و مزایای جزیره قشم برای انجام سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت و طب سنتی پرداختند.