قرارگاه اقتصادی، مصوبات وحدت رویه را در اولویت قرار دهد
قرارگاه اقتصادی، مصوبات وحدت رویه را در اولویت قرار دهد
اقتصادوتجارت : قرارگاه اقتصادی، مصوبات وحدت رویه را در اولویت قرار دهد ایران نیوز 24: قرارگاه اقتصادی برای رفع دغدغه های درآمدی شهر تشکیل شده و نیاز است مصوبات وحدت رویه، در حل پرونده های مشابه شهرسازی را در اولویت قرار دهد‌.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک رضا محمدی مدیرکل حوزه امور مناطق شهرداری تهران در نهمین قرارگاه اقتصادی منطقه یک که با محوریت نواحی ۲،۶،۷و ۸ با حضور حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک، معاونان، مدیران و شهرداران نواحی مرتبط برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: وحدت رویه با بررسی های کارشناسی و جلسات با مدیران ارشد شهرداری در حوزه های بازرسی، حراست و… تنظیم و مصوبات آن به عنوان سند بالادستی به همه مناطق اعلام شده است.

او با توجه به اعلام پرونده های درآمدی در هر یک از نواحی حاضر گفت: وقت گذاری برای هر یک از پرونده ها زمان بر است و باید پرونده های درآمدی مربوط به شهرسازی موضوع محور و دسته بندی شده بررسی شوند تا سرعت عمل و رسیدن به نتیجه سریعتر محقق شود.محمدی افزود: هر کدام از مالکینی که برای تثبیت های تجاری اقدام می کنند اگر مشمول تبصره بند ۳ مصوبات وحدت رویه باشند نیاز است اعمال مصوبه شوند.این مقام مسئول اجرای رای پالادیوم را یکی از اقدامات مهم شهردار منطقه یک دانست و گفت: در چند سال اخیر کسی جرات اجرای این حکم را نداشته و با مطالبه یک هزار میلیاردی پالادیوم که حق شهر است، منطقه یک می تواند بیش از چند منطقه شهر تهران، وصولی داشته باشد.

او تصریح کرد: قرارگاه اقتصادی برای رفع دغدغه های درآمدی شهر تشکیل می‌شود و باید عملکرد منطقه یک به عنوان خروجی برای سایر مناطق الگو قرار گیرد. حاجوی شهردار منطقه یک نیز از شهرداران نواحی و سایر معاونت ها و ادارات خواست با جدیت در جهت احقاق حق شهر تلاش کنند و تا زمانی که پرونده ای در ماده صد قرار دارد عملیات کارگاهی آن نیز متوقف شود مگر اینکه موضوع ایمنی مطرح باشد.وی تصریح کرد: سازندگان به جای توقف در تخلفات ساختمانی از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۵ شهرداری استفاده کنند.