قدردانی شرکت توزیع نیروی برق و نیروگاه شهید مفتح همدان از بیمه میهن
قدردانی شرکت توزیع نیروی برق و نیروگاه شهید مفتح همدان از بیمه میهن
اقتصادوتجارت : روسای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت توزیع نیروی برق و نیروگاه شهید مفتح همدان با ارسال لوح تقدیر مراتب تشکر و قدردانی خودشان را از مدیریت و کارکنان بیمه میهن این استان و نیز مدیر منطقه غرب کشور اعلام کردند.


به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ در تقدیر نامه های شرکت نیروی توزیع برق و نیروگاه شهید مفتح همدان، به پاس زحمات، تلاش ها و خدمات صادقانه بیمه میهن در جهت ارائه خدمات مطلوب به کارکنان شرکت توزیع برق همدان در حوزه درمان و رضایتمندی بیمه شدگان بازنشسته این مجموعه ها از خدمات بیمه میهن قدردانی شده است.
شرکت توزیع برق و نیروگاه شهید مفتح استان همدان از بیمه گذاران عمده و راهبردی شرکت بیمه میهن هستند و با حسن همکای هایی که با این شرکت دارند، حتی یک ریال هم معوق منقضی شده ندارند.د.م.”