قدردانی بیمه مرکزی از صندوق تامین خسارات بدنی
قدردانی بیمه مرکزی از صندوق تامین خسارات بدنی
اقتصادوتجارت : بیمه مرکزی از خدمات صندوق تامین در اربعین قدردانی کرد.

مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی با اهدای لوح و تندیس از تلاش‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.