فولاد غدیر نی‌ریز پنج هزار تن آهن اسفنجی معامله کرد
فولاد غدیر نی‌ریز پنج هزار تن آهن اسفنجی معامله کرد
اقتصادوتجارت : مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه توانست پنج هزار تن آهن اسفنجی خود را در رینگ صنعتی بورس کالای ایران به فروش برساند.

امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز پنج هزار تن آهن اسفنجی را در بورس کالای ایران عرضه کرد که در مقابل آن ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن تقاضا وجود داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، آهن اسفنجی خود را به قیمت ۸۷ هزار و ۵۸۲ ریال به ازای هر کیلوگرم در بورس کالا عرضه کرد که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از معامله انجام شده، ۴۳ میلیارد و ۷۹۱ میلیون تومان درآمد کسب کرد.