فولاد خراسان شاگرد اول رشد صادرات فولاد شد
فولاد خراسان شاگرد اول رشد صادرات فولاد شد
اقتصادوتجارت : بر اساس گزارش‌های منابع رسمی، میلگرد فولاد خراسان با ۱۰۸۳ درصد رشد صادرات، بالاترین درصد رشد صادرات را در میان اقلام فولادی صادراتی کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش محمد شایان محمد رضایی- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت ؛ بر اساس گزارش‌های منابع رسمی، میلگرد فولاد خراسان با ۱۰۸۳ درصد رشد صادرات، بالاترین درصد رشد صادرات را در میان اقلام فولادی صادراتی کشور به خود اختصاص داده است.

گزارش‌ها‌ از صادرات بیش از ۴.۹ میلیون تن فولاد در ۸ ماه نخست امسال حکایت دارد.

واحدهای بزرگ فولادی در هشت ماهه امسال بیش از ۴.۹ میلیون تن فولاد صادر کردند.

این میزان صادرات در مقایسه با۸ ماه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

فولاد خوزستان با بیش از ۱.۱ میلیون تن صادرات، فولاد مبارکه با بیش از ۸۱۴.۷ هزار تن صادرات و ذوب آهن اصفهان با بیش از ۷۶۶.۶ هزار تن صادرات، بهترین عملکرد را در این دوره ثبت کردند.

تا پایان آبان ماه، فولاد خراسان ۵۸.۴ هزار تن میلگرد و ۷۹ هزار تن بیلت فولادی صادر کرده است.

  • میلگرد فولاد خراسان شاگرد اول رشد صادرات*

در این مدت میلگرد فولاد خراسان با رشد ۱۰۸۱ درصدی، بیشترین رشد صادرات را در بین اقلام صادراتی شرکت‌های فولادی به خود اختصاص داد.

آمار آبان ماه

جمع صادرات فولاد فولادسازان کشور در آبان ماه امسال ۶۸۴.۲ هزار تن بود که در مقایسه با آبان پارسال رشد ۷ درصدی نشان می دهد.

روابط عمومی فولاد خراسان