رئیس شعبه غرب تهران بیمه آرمان معارفه شد
رئیس شعبه غرب تهران بیمه آرمان معارفه شد
اقتصادوتجارت :امیر نکوئی به عنوان سرپرست شعبه غرب تهران بیمه آرمان منصوب شد.

گفتنی است جلسه معارفه وی، ۱۷ فروردین ماه با حضور شهاب الدین شریعت مجد معاون امور شعب و توسعه شبکه فروش بیمه آرمان در محل شعبه این شرکت برگزار شد.
در این جلسه ضمن معرفی نکوئی به عنوان سرپرست جدید، طی دیدار با پرسنل شعبه غرب مسائل و مشکلات شعبه و همچنین ارائه راهکارها برای پیشبرد فروش ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.