غرفه شرکت مس در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد ایران
غرفه شرکت مس در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد ایران
شبکه اقتصادوتجارت : برگزاری نمایشگاه شرکت مس در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد ایران
در  چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد ایران (سمپوزیوم فولاد) کیارش مهرانی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران، بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس،  مهدی اهرابی، معاون هماهنگی شرکت، سعد عبدی، مدیر برنامه ریزی و نظارت شرکت  مس و جمعی دیگر از مدیران و کارشناسان این شرکت حضور داشتند.