اقتصادوتجارت : همزمان با آغاز هفته "زمین پاک" به منظور یادآوری راه های محافظت از زمین و هشدار به تمام ساکنان و جلب مشارکت های مردمی در این زمینه، غرفه اموزش محیط زیست در ایستگاه متروی تجریش برپا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، افشين خدامی معاون خدمات شهری و محيط زيست این منطقه گفت: اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری منطقه یک همزمان با هفته زمين پاک از تاریخ ۴ تا ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با شعار “سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک” و با هدف حمایت از اقداماتی که در راستای حفاظت از محیط زیست انجام می شود، ایستگاه آموزشی محیط زیست را از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در ایستگاه متروی تجریش برپا نموده است که در آن توزیع کیسه پارچه ای، بروشور، بازی محیط زیستی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان و آموزش چهره به چهره به مراجعین انجام می شود.