عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات
عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات
اقتصادوتجارت : پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توافقنامه همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت را با تاکید بر عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات مرتبط با پژوهشگاه امضا کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این توافقنامه طی نشستی با حضور مدیران معاونت برنامه ریزی وزارت و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف “سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات” با رعایت ملاحظات سند “تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات” مصوب شورای عالی فضای مجازی، تحقق محورهای هشتگانه “برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات” تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، رشد روز افزون بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (توسعه اقتصاد دیجیتال) و اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، منعقد شد.
موضوع توافقنامه “عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مرتبط با ماموریت ها و تکالیف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات” بوده و اهداف کلی آن به شفاف سازی نقش دستگاه های تابعه وزارت در اجرای پروژه ها، بهبود شاخص های عملکردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سطح تعامل، هم افزایی و تعهد اجرایی بین وزارت ارتباطات با دستگاه های تابعه و مجریان مربوطه، تحقق اهداف عملیاتی، اجزا و اقدام کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات؛ و استفاده بهینه از منابع موجود وزارت و دستگاه های تابعه در راستای تحقق اهداف مذکور می باشد.
گفتنی است، طبق این توافقنامه تعهدات پژوهشگاه در دو دسته اهداف عملیاتی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه های مربوطه است.
بنابراین گزارش، در راستای تحقق اهداف عملیاتی، پژوهشگاه مکلف شد تا نسبت به تحقق شاخص های عملکردی تدوین طرح جامع ارتباطی، تدوین طرح جامع اطلاعاتی، تدوین طرح الزامات استقلال شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات مدیریت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات خدمات شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارتقاء و توسعه خدمات آزمایشگاه های امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین برخی مباحث آموزشی و مهارتی را محقق کند.
به منظور تحقق شاخص های عملکردی نیز پژوهشگاه مکلف به تحقق اقدام کلان مندرج در سند “طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات” و اجرای کلان پروژه های متعددی شد که می بایست برنامه اجرایی مشتمل بر زیرپروژه ها، اقدامات اجرایی، زمان بندی، اعتبارات، الزامات، پیوست ها و پیش نیازها را با رعایت ملاحظات سند “تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات” مصوب شورای عالی فضای مجازی ظرف چهار هفته پس از امضای این توافقنامه در چارچوب منشور ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت تهیه نماید.
طبق این توافقنامه، مجری شبکه ملی اطلاعات نیز باید هماهنگی لازم برای استفاده از منابع اطلاعاتی و داده ای مورد نیاز سایر دستگاه های تابعه، برآورده نمودن الزامات اعلامی پژوهشگاه، تامین و تخصیص منابع مالی و پشتیبانی از حسن اجرای فعالیت های مرتبط با تحقق شاخص های عملکردی را به عمل آورد.
در پایان این نشست، سند توافقنامه همکاری به امضای  مهندس انصاری، معاون وزیر ارتباطات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات و دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضاء رسید.