عملکرد فولاد اکسین در سودآوری و جهش تولید، شایسته تقدیر است / فولادمردان اکسینی تجلی‌بخش امید در کشور هستند
عملکرد فولاد اکسین در سودآوری و جهش تولید، شایسته تقدیر است / فولادمردان اکسینی تجلی‌بخش امید در کشور هستند
اقتصادوتجارت: مدیر عامل هلدینگ صبا انرژی گفت:مسیر طی شده در شرکت فولاد اکسین خوزستان در بحث رشد تولید و افزایش سودآوری بسیار مطلوب است.

به گزارش اقتصادوتجارت ، دکتر علیرضا زمان پور در نشست مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد اکسین خوزستان با اعلام رضایت از عملکرد شرکت فولاد اکسین خوزستان در بحث رشد تولید و سودآوری اظهار کرد: شرایط سوددهی شرکت فولاد اکسین خوزستان به مراتب بهتر از سال های قبل است و سودآوری های انجام شده بسیار مطلوب بوده است.وی با بیان اینکه افزایش سود رخ داده در مجموعه فولاد اکسین حتی می توانست بیشتر باشد، افزود: مسیر طی شده در شرکت فولاد اکسین خوزستان در بحث رشد تولید و افزایش سودآوری بسیار مطلوب است و جا دارد از آقای محمدی مدیرعامل شرکت فولاد اکسین و همه مجموعه کارگران و کارشناسان و اعضای هیات مدیره نهایت تشکر را داشته باشم.زمانپور در خصوص عملکرد اکسین در جهت لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث جهش تولید عنوان کرد: زحمات یکساله مجموعه فولاد اکسین خوزستان به خوبی نتیجه داده و امیدواریم همین روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه فولاد مردان اکسینی نشان داده اند که تجلی بخش امید آفرینی در کشور هستند، ادامه داد:کارگران شرکت فولاد اکسین خوزستان و تیم مدیریتی این مجموعه طی یکساله ۱۴۰۲ عملکردی قابل تقدیری در بحث تولید و سودآوری داشتند و باعث سربلندی ایران و ایرانی شده اند.