علی صادقی عضو اصلی هیات مدیره سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شد
علی صادقی عضو اصلی هیات مدیره سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شد
شبکه اقتصادوتجارت : پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی «علی صادقی» را به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران منصوب کرد.

علی صادقی دانش آموخته رشته علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی و کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات می باشد که در کارنامه اجرایی صادقی، سوابق متعدد مدیریتی و کارشناسی در شهرداری تهران (معاونت حمایت های اجتماعی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری ، عضو ستاد ساماندهی متکدیان شهر تهران با حکم فرماندار تهران ، مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ، رئیس اداره کارگران ساختمانی و فصلی ،مدیر مرکز نگهداری موقت مردان اسلامشهر سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی و….) دیده می شود .