عقد توافق نامه همکاری بیمه کوثر با کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان تهران
عقد توافق نامه همکاری بیمه کوثر با کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان تهران
اقتصاد و تجارت : بیمه کوثر در ادامه فعالیت ها و رایزنی های خود در پانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) نسبت به عقد توافق نامه همکاری با کانون های فوق اقدام نمود.

به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، در راستای عمل به سیاست های کلان شرکت توافق نامه همکاری مابین بیمه کوثر و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان تهران با موضوع همکاری در خصوص شناسایی ریسک های حوادث کاری و راه های جلوگیری و کاهش و جبران خسارت های ایجاد شده با محوریت بیمه های مسئولیت و ارتقای دانش بیمه ای اعضا در خصوص شرایط خصوصی و عمومی و پوشش های تکمیلی بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و خرید بیمه نامه و همچنین معرفی و استفاده از خدمات بیمه ای مناسب برای رفع نیازهای بیمه ای اعضای زیرمجموعه کانون های مذکور در حوزه بیمه های اموال و اشخاص منعقد گردید.

مدیرعامل بیمه کوثر هدف از انعقاد این تفاهم نامه را ایجاد همکاری مناسب در حوزه پژوهش و آموزش و یافتن راه حل های مدیریت ریسک و همچنین معرفی خدمات بیمه ای مرتبط با نیاز گروه های هدف (پیمانکاران و کارفرمایان در سطح کشور) عنوان نمود.

به بیان دکتر آقادادی با توجه به ریسک های متفاوتی که جان، سلامتی، اموال و امنیت شغلی گروه هدف را که به واسطه حوادث مختلف تهدید می کند، بیمه کوثر تلاش می کند خدمات بیمه ای مرتبط با نیاز کارفرمایان و پیمانکاران و متخصصین و مدیران با شرایط مناسب و متمایز را در حوزه بیمه اموال و اشخاص معرفی کند و در نقطه مقابل هم کانون های کارفرمایی ایران و تهران و سراسری پیمانکاران عمرانی تلاش می کنند ترتیب و شرایطی ایجاد و اتخاذ کنند که کلیه تشکل های صنفی وابسته و مرتبط و انجمن ها و متخصصین و مدیران عضو کانون های مربوطه متوجه اهداف عالی و فرهنگی و خدماتی این توافق بشوند و مساعدت های لازم را در خصوص اجرای مفاد توافق نامه داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی و افزایش امنیت کارفرمایان و پیمانکاران و توجه جدی نسبت به حمایت از کارکنان مصدوم با دریافت بیمه های شفاف بشویم.