عرضه و تقاضا در خودرو متعادل شد
عرضه و تقاضا در خودرو متعادل شد
اقتصادوتجارت : ۴ هزار دستگاه خودرو در دو نوبت عرضه امروز فروخته شد. در هر دو عرضه نکته مهم تعادل در عرضه و تقاضا بود. قیمت تمام شده در بورس کالا نشان میدهد که قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت خودرو در بازار آزاد است.

به گزارش کالاخبر ، امروز در تالار خودرو ۴ هزار دستگاه هایما S۷ سفید و شاهین سفید فروخته شد.

عرضه و تقاضا در هایما متعادل شد

در نوبت نخست عرضه‌های امروز ۲ هزار دستگاه هایما S۷ سفید با قیمت پایه ۷۴۳ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۲۶۱۲ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در نهایت همان میزان عرضه با لحاظ ۹.۶۴ درصد به قیمت ۸۱۴.۶ میلیون تومان فروخته شد.

تحویل خودروی مزبور ۲۷ اسفند امسال خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده در معاملات امروز نیز ۸۱۴ میلیون تومان بود.

قیمت تمام شده هایما S۷ سفید در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد هزینه مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه بابت شماره گذاری و بیمه خواهد بود.

هایما S۷ در ۷ آذر امسال (۲۳ روز پیش) با قیمت کشف شده ۸۱۵.۷ میلیون تومان معامله شده بود.

۲ هزار دستگاه شاهین فروخته شد

در نوبت دوم عرضه امروز ۲ هزار دستگاه شاهین سفید با قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۴۳۲۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان همان میزان عرضه با لحاظ ۱۴.۱۱ درصد رقابت و با قیمت میانگین ۳۴۶.۸ میلیون تومان فروخته شد.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده در معاملات امروز نیز ۳۴۶.۵ میلیون تومان بود.

قیمت تمام شده خودرو شاهین سفید در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه بابت شماره گذاری و بیمه خواهد بود.

هایما S۷ سفید (مشخصات)

عرضه (دستگاه): ۲۰۰۰

تقاضا (دستگاه): ۲۶۱۲

معامله شده (دستگاه): ۲۰۰۰

قیمت پایه (ریال): ۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۸,۱۴۶,۴۵۰,۰۰۰

رقابت (درصد): ۹.۶۴

شاهین سفید (مشخصات)

عرضه (دستگاه): ۲۰۰۰

تقاضا (دستگاه): ۴۳۰۱

معامله شده (دستگاه): ۲۰۰۰

قیمت پایه (ریال): ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کشف شده (ریال): ۳,۴۶۸,۹۷۲,۵۰۰

رقابت (درصد): ۱۴.۱۱