عدالت محوری و ارتقاء سطح کیفی خدمات اولویت سازمان بیمه سلامت
عدالت محوری و ارتقاء سطح کیفی خدمات اولویت سازمان بیمه سلامت
شبکه اقتصادوتجارت : فرماندار شهرستان خواف استان خراسان رضوی گفت: بیمه سلامت با عدالت محوری و ارتقاء سطح کیفی در ارائه خدمات سلامت مشکلات اقشار مختلف جامعه را درحوزه سلامت کاهش داده است.

 سنجرانی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا به مناسبت هفته بیمه سلامت گفت: سلامت و امنیت مهم ترین نیاز شهروندان یک جامعه است که با تامین آنها زمینه لازم برای رفاه حال بیشتر جامعه فراهم می شود.

وی افزود:  در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی به منظور تحت پوشش قرار دادن آحاد مردم و توسعه نظام رفاه اجتماعی کشور و زمینه سازی اهداف بلندی چون عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفی در ارائه خدمات سلامت در سراسر کشور، تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه سلامت ایران ضروری بود.
فرماندار شهرستان خواف تصریح کرد: اکنون نظام سلامت کشور با تأسی از فرامین مقام معظم رهبری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را توسعه نظام بیمه سلامت در کشور قرار داده است، تا با حفظ کامل حقوق شهروندی و مشتری مداری گام ارزشمند دیگری برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت جامعه بردارد.