ظرفيت هاي تاب آوري پاكسان در بروز حوادث بررسي شد
ظرفيت هاي تاب آوري پاكسان در بروز حوادث بررسي شد
اقتصادوتجارت : دكتر محمدحسن نامي، معاون وزيركشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن حضور در شرکت پاکسان، با سرپرست اين شركت ديدار و گفت گو كرد. در اين جلسه كه باحضور معاونين، مديران و همكاران واحد ايمني و بهداشت برگزار شد، عوامل موثر بر ظرفيت هاي تاب آوري این شركت، در زمان رخداد بلاياي طبيعي و مواجه با حوادث غيرطبيعي مورد ارزيابي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پاکسان، روز چهارشنبه اول تیرماه سال جاری ظرفيت هاي تاب آوري شركت پاكسان در زمان مواجه با حوادث طبيعي و غيرطبيعي همچون سيل، زلزله، آتش سوزي و… با حضور دكتر محمدحسن نامی معاون وزير كشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این مجموعه برگزار شد.

دكتر محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن ابراز خرسندی از شرایط مناسب شرکت پاکسان در زمینه مدیریت بحران گفت: توجه به مسائل مرتبط با بحث مدیریت بحران باید یکی از اولویت های مجموعه ها باشد و شاخص‌های مربوط به آن نیز در سنجش موضوعات بحرانی مرتب مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این جلسه مهدی صولی، سرپرست شرکت پاکسان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شرکت در ایمن سازی محیط کارگفت: باتوجه به اهمیت حفظ سلامت کارکنان و جلوگیری از هرگونه آسیب و خسارت احتمالی به مجموعه، اماکن، تجهیزات و فرایندهایی که ظرفيت ایجاد شرایط بحرانی دارند، شناسایی شده است و ضمن تشکیل تیم های تخصصیِ مدیریت بحران از بین همکاران، هم افزایی و هماهنگی بسیار مناسبی نیز با ایستگاه های همجوار سازمان آتش نشانی تهران بوجود آمده است تا در زمان وقوع حوادث، ريسك هاي موجود كاهش يافته و به نوعي مجموعه دچار بحران نگردد.

صولی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه آموزش های عمومی و تخصصی در محیط کار افزود: دوره های نظري و كاربردي واکنش در شرايط اضطراري براي تمامی پرسنل شركت در برنامه های آموزشی شرکت گنجانده شده است و مانورهاي تخصصي، براساس شرايط و نياز در مقاطع زماني مختلف در مجموعه برگزار می شود.