طرح کلانی مثل نسخ الکترونیک طبیعتاً در مسیر اجرا با کاستی‌هایی نیز همراه است که با تلاش خستگی‌ناپذیر و دانش فنی متخصصین در حال تکمیل است
طرح کلانی مثل نسخ الکترونیک طبیعتاً در مسیر اجرا با کاستی‌هایی نیز همراه است که با تلاش خستگی‌ناپذیر و دانش فنی متخصصین در حال تکمیل است
اقتصادوتجارت : مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛ «طرح کلانی مثل نسخ الکترونیک طبیعتاً در مسیر اجرا با کاستی‌هایی نیز همراه است که با تلاش خستگی‌ناپذیر و دانش فنی متخصصین در حال تکمیل است. اگر مشکلی در فعالیت سامانه ایجاد شد، باید برای رفع مشکلات احتمالی از همه امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کنیم و به نحوی برنامه‌ریزی شود که هزینه مشکلات به مردم تحمیل نشود.»

دکتر سید میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: “تحولات حوزه فناوری اطلاعات بسیار سریع است و سازمان تأمین اجتماعی باید از ظرفیت شرکت‌ها و متخصصین کشور برای پیشبرد برنامه‌های این حوزه به صورت حداکثری استفاده کند. باید در مرز دانش حرکت کنیم.” به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سید میرهاشم موسوی در وبینار بررسی وضعیت نسخه الکترونیک که با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: “تحولات حوزه فناوری اطلاعات بسیار سریع است و هدف سازمان در این حوزه استفاده حداکثری از تکنولوژی است. در این زمینه نمی‌توانیم همه کارها را تنها در درون سازمان متمرکز کنیم و باید از ظرفیت‌های برون سازمانی نیز بهره ببریم. تحول آفرینی در مرز دانش انجام می‌شود و نباید از مسیر توسعه عقب ماند.” دکتر موسوی گفت: “طرح نسخه الکترونیک طرح بزرگی است که با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف درحال تکمیل است و طبیعتاً در مسیر اجرا با ایرادات و کاستی‌هایی نیز همراه است اما با تلاش خستگی‌ناپذیر و دانش فنی متخصصین امید فراوانی برای تکمیل این برنامه بزرگ داریم. برنامه نسخه الکترونیک باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و تعامل حداکثری با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تکمیل شده و مردم به هیچ عنوان نباید برای دسترسی به خدمات با محدودیت مواجه شوند.” مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: “همکاری بین بخشی و رویکرد تعاملی با سایر دستگاه‌ها از مسائل حائز اهمیت در این برنامه است. تصمیمات مهم درباره روند اجرایی و تکمیل این برنامه بایستی با هماهنگی و کار تیمی اتخاذ شود و بعد از اتخاذ تصمیم نیز تمامی دستگاه‌ها و واحدهای اجرایی بایستی مطابق با برنامه به تکالیف خود عمل کنند. مسائل فنی که در سطوح کارشناسی به بحث گذاشته می‌شود باید با رویکرد عملگرایانه و برای کاهش و رفع مشکلات مردم پیگیری شود.” دکتر موسوی تأکید کرد: “برنامه نسخه الکترونیک و تمامی برنامه‌های تحولی بایستی برای ارتقاء خدمات به جامعه طراحی و اجرا شود و مردم نباید هزینه‌های مشکلات موجود در طرح‌های تحولی را بپردازند. فعالیت سامانه نسخه الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که جامعه هدف به بهترین نحو از خدمات آن بهره‌مند شوند. اگر مشکلی در فعالیت سامانه ایجاد شد، باید برای رفع مشکلات احتمالی از همه امکانات و ظرفیت‌ها استفاده شود و به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که هزینه مشکلات به مردم تحمیل نشده و سازمان خودش هزینه مشکلات احتمالی را متقبل شود.” مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: “تمامی واحدهای تخصصی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین مدیران و همکاران مراکز اجرایی سراسر کشور تلاش قابل تقدیری برای اجرای موفقیت‌آمیز و تکمیل این طرح بسیار مهم ملی دارند. روند رو به بهبود این طرح کاملاً مشخص است و مشکلات و کاستی‌های احتمالی باعث نادیده گرفتن تلاش همکاران سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح نخواهد شد.”