طرح های ویژه بیمه میهن به مناسبت گرامیداشت سالگرد انقلاب و ایام دهه فجر
طرح های ویژه بیمه میهن به مناسبت گرامیداشت سالگرد انقلاب و ایام دهه فجر
اقتصادوتجارت : بیمه میهن در آستانه چهل وسومین سالگرد انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر با هدف رفع نگرانی‌های ناشی از وقوع حادثه در کلیه لحظه‌های زندگی و همچنین به منظور ترغیب و تشویق مردم به تهیه بیمه‌نامه حوادث، این بیمه نامه را در قالب دو طرح با شرایط ویژه ارائه می کند.

بیمه میهن در آستانه چهل وسومین سالگرد انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر با هدف رفع نگرانی‌های ناشی از وقوع حادثه در کلیه لحظه‌های زندگی و همچنین به منظور ترغیب و تشویق مردم به تهیه بیمه‌نامه حوادث، این بیمه نامه را در قالب دو طرح با شرایط ویژه به مدت ۴ هفته از ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ به شرح ذیل ارائه می کند:

۱) طرح ویژه حوادث انفرادی با عنوان “پوشش فجر” قابل ارائه به کلیه قشرهای جامعه:

تعهدات طرح پوشش فجر

طرح ۱

سرمایه فوت (ریال)

سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی (ریال)

هزینه های پزشکی

(ریال)

حق بیمه هر نفر (ریال)

۱

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۱٫۵۰۰

۲

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۴٫۵۰۰

۳

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۷٫۵۰۰

۴

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۱۵٫۰۰۰

۲) طرح ویژه حوادث خانواده با عنوان ” فجر خانواده ” ویژه کلیه بیمه‌گذاران عمر و سرمایه‌گذاری:

تعهدات پیشنهادی طرح فجر خانواده

طرح ۲

سرمایه فوت (ریال)

سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی (ریال)

هزینه های پزشکی

(ریال)

حق بیمه هر نفر (ریال)

۱

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۰۰۰

۲

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۴۵٫۰۰۰

۳

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹۰٫۰۰۰
توضیح: در این طرح کلیه افراد خانواده باید تحت پوشش قرار بگیرند.