طرح موضعی – موضوعی اراضی گلابدره و آبک تهیه شد/ تشویق شهروندان به نوسازی بافت های فرسوده
طرح موضعی – موضوعی اراضی گلابدره و آبک تهیه شد/ تشویق شهروندان به نوسازی بافت های فرسوده
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه یک گفت: طرح موضعی – موضوعی اراضی معروف به گلابدره و آبک با هدف تشویق ساکنان محلی به ساخت و ساز قانونی و توسعه سرانه های خدماتی تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمید رضا حاجوی اعلام کرد: بافت های فرسوده محله های آبک و گلابدره به دلیل ریز دانگی، عدم نفوذ پذیری در شبکه های معابر و مشکل امداد رسانی، نا ایمنی، کمبود سرانه های خدماتی، فضای سبز و… به درخواست اهالی و شورایاران توسط مهندسین شهرساز ذیصلاح سازمان نو سازی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و با تایید شهرداری منطقه یک آماده ارسال به کمیسیون ماه پنج شد.

او افزود: رویکرد اصلی این طرح تشویق شهروندان به تجمیع پلاک های ریزدانه در راستای بازآفرینی پایدار شهری، تاکید بر نقاط قوت محلی و کاستن ضعف های موجود و ایجاد ارزش افزوده است.

حاجوی تصریح کرد: گلابدره ۵۶ هکتار با جمعیتی معادل ۱۲ هزار نفر است که ۸ و نیم هکتار آن بافت فرسوده است و با اجرایی شدن این طرح سرانه های خدماتی در دو محله آبک و گلابدره افزایش خواهد یافت.