شبکه اقتصادوتجارت : شهر خوب شهر ارتباطی، طرحی است که در آن از تعدادی از نخبگان، معتمدان، فرهیختگان و ذینفعان منطقه ۱۷ در قالب گروههای مختلف دعوت می شود تا شهردار منطقه هر هفته با یک گروه نشستی را برای گسترش تعاملات اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار کند.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷، داود لطفی، شهردار منطقه ۱۷ درباره کاهش آسیب های اجتماعی و برنامه های شهرداری این منطقه در این حوزه گفت: کار ویژه ای در این بخش با عنوان «شهر خوب، شهر ارتباطی» در حال انجام است که طرح آن نهایی شده و در قالب گفتمان اجتماعی از تعدادی از نخبگان، معتمدان، فرهیختگان و ذینفعان منطقه در قالب گروههای مختلف دعوت می کنیم تا هر هفته با یک گروه نشستی را داشته باشیم تا هم بتوان مشکلات منطقه را از طریق راه حل های شهروندان تسهیل کرد و هم باعث هم افزایی گروههای موثر شد.
او موضوع این طرح را برقراری تعامل و ارتباط دو سویه بین مدیران شهری و معتمدین، نخبگان ، فرهیختگان و موثران محلی فعال در حوزه های مختلف و مرتبط با مدیریت شهری با هدف رفع گره های ارتباطی و بررسی زمینه های ارتقای مشارکت مردمی و اطلاع رسانی موثر به شهروندان در جهت تحقق شهر ارتباطی و «تهران شهری برای همه» دانست و افزود: در واقع علاوه بر روزهای دوشنبه که دیدار عمومی شهردار منطقه با شهروندان انجام می شود و البته حدود ۹۷ درصد مباحث مطروحه در این روز به موضوع شهرسازی و ساختمانی مرتبط است، روزهای سه شنبه در منطقه ۱۷ به موضوع «شهر خوب، شهر ارتباطی» اختصاص پیدا می کند.
لطفی اضافه کرد: این جلسات گفتگو با گروههای ذینفعی است که در منطقه حضور دارند و عمدتا شناسایی شدند. از جمله گفتگو با ائمه جمعه، معتمدان محلات، سرمایه گذاران، اصناف مختلف و خیرین که اولین اثری که این اتفاق دارد این است که تعامل شکل می گیرد و بهتر شنیده می شویم و بهتر می شنویم.
شهردار منطقه ۱۷ مهمترین اهداف این طرح را تعامل موثر با جامعه نخبگان، فرهیختگان، معتمدان، منتفذان و گروههای موثر اجتماعی، بررسی زمینه های بهبود عملکرد ارتباطی مدیریت شهری، ارتقای مشارکتهای مردمی، گسترش نشاط اجتماعی و گسترش دوستی میان مدیریت شهری و شهروندان برشمرد و ادامه داد: اغلب تصمیماتی که شهرداری می گیرد از نگاه شهروندان سلبی است و باید ببینیم که شهرداری در چه جاهایی از نگاه شهروندان فرصت است؛ خیلی از رفتارهایی که از منظر ذینفعان مختلف با شهرداری می شود دارای نگاه تهدیدی و منفی است ولی باید تشریح کنیم که شهرداری کجاها فرصت است و آنها نیز ما را بشنوند.
لطفی در پایان با بیان اینکه گفتمان با ذینفعان اصلی برای شکل دهی به جوشش اولیه این طرح شروع شده و تا کنون با ۱۱ نفر موثر گفتگو شده تا هسته اولیه، هماهنگی و حمایت های اجتماعی در این باره شکل بگیرد، یادآور شد: نتیجه این جلسات و گفتگوها این می شود که جوانان و نوجوانان احساس می کنند که دیده می شوند و کمتر به سمت بزه خواهند رفت و یک سری فرصتها از دل اینکار بیرون می آید.همچنین برای کمک به این کار در شهرداری منطقه ۱۷ از مدیرانی بیشتر استفاده کردیم که متعلق به همین منطقه و کاملا با محله ها آشنا هستند و این کار یک امیدواری درونی را نیز ایجاد کرده است.