طرح‌های توسعه‌ای جدید «چادرملو» در انتظار افزایش سرمایه
طرح‌های توسعه‌ای جدید «چادرملو» در انتظار افزایش سرمایه
اقتصادوتجارت : مهندس تقی زاده با اشاره به حلاوت و شیرینی مجمع سالانه شرکت چادرملو و توزیع حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران، وعده داد به زودی خبرهای خوشی درباره معدن چادرملو اعلام خواهد شد.

مهندس تقی زاده :مهمترین دستاورد مجمع ،تایید ادامه راه توسعه شرکت چادرملو است. طرح های توسعه مطرح شد و با تایید همگان مواجه گردید.

همچنین ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت چادرملو و ارایه خدمات به مردم منطقه ادامه می یابد.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ارزش سرمایه گذاریهای پیش رو را حدود۴ میلیارد یورو اعلام کرد که به صورت مشترک با سایر شرکتها اجرا می شود و سهم چادرملو از این میان ، حدود ۳ میلیارد یورو( معادل ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) است و از منابع بانکی و سرمایه شرکت تامین خواهد شد.