ضوابط بیمه نیروی کار ایرانی اعزامی به خارج از کشور مشخص شد
ضوابط بیمه نیروی کار ایرانی اعزامی به خارج از کشور مشخص شد
شبکه اقتصادوتجارت : سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند، حق بیمه قراردادها را بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان را صادر می‌کند.

 براساس بخشنامه صادر شده از سوی دکتر مصطفی سالاری، کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

براساس این بخشنامه قراردادهای صدورخدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور مشتمل بر پیمان‌هایی است که در جهت ارائه خدمات طراحی، مدیریت، تدارک یا طراحی و ساخت توسط شرکت‌های ایرانی به متقاضیان خارج از کشور منعقد می‌شود، بنابراین شعب تأمین اجتماعی بابت هر پروژه در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی کارفرما، پرونده تشکیل و با اخذ مدارک و مستندات مربوط به کارکنان اعزامی، نسبت به دریافت لیست حقوق و دستمزد و حق‌بیمه آنان اقدام می‌کنند.

مقاطعه‌کاران موضوع این قانون مکلفند صورت مزد و حقوق کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق‌بیمه مقرر، به صورت جداگانه به شعبه تسلیم و پرداخت کنند.

اشخاص حقوقی که در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت شرکت نموده و از نیروی کار ایرانی جهت انجام فعالیت بهره می‌گیرند، می‌توانند کارگران ایرانی خود را به منظور برخورداری از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب این سازمان معرفی کنند.

با توجه به اینکه تنظیم گزارش حادثه به موجب قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه ‌است، لذا کارفرما به استناد قانون کار و قانون تامین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار بیمه شدگان مشمول (نیروی کار ایرانی اعزام به خارج از کشور) را سریعا و در مهلت مقرر قانونی به صورت کتبی به همراه مدارک مشروحه ذیل به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه گزارش و اعلام کند:

الف ‌‌‌‌- تکمیل فرم گزارش اعلام حادثه

ب‌‌‌ ‌- اصل و تصویر گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در کشور متبوع به همراه قراردادهای مربوطه.

ج‌‌‌ ‌- گواهی اشتغال به کار صادره درخصوص بیمه‌شده یا تصویر برابر اصل شده آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

د ‌‌‌‌- تصویر برابر اصل شده اوراق گذرنامه بیمه شده.

ﻫ‌‌‌ ‌- تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات ذیصلاح کشور مربوطه مبنی بر تایید جزییات وقوع حادثه شامل: درج مشخصات فرد حادثه دیده، تاریخ وقوع حادثه، محل دقیق حادثه، علت حادثه، نتیجه حادثه، میزان قصور افرادی که در بروز حادثه دخیل بوده اند (حسب گزارش مراجع ذی‌صلاح) و سایر مدارک مرتبط.

و‌‌‌ ‌- تصویر برابر اصل شده مدارک پزشکی مراکز درمانی در کشور مربوطه.

ز‌‌‌ ‌- تایید کلیه مدارک مورد اشاره در بندهای ( ﻫ ) و ( و ) از سوی نمایندگی سیاسی کشور ج.ا.ایران در کشور محل حادثه به همراه ترجمه رسمی آن.

ارائه کلیه تعهدات قانونی به این قبیل از بیمه شدگان همانند سایر بیمه شدگان اجباری موضوع قانون تامین اجتماعی خواهد بود که به هر عنوان در قبال انجام کار، مزد یا حقوق دریافت می کنند. درخصوص آن دسته از افرادی که درچارچوب ضوابط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به پرداخت حق بیمه می‌کنند، ارائه تعهدات قانونی مطابق آئین نامه اجرایی مربوطه خواهد بود.