ضرورت دست­یابی شهر تهران به الگوها و رفتارهای برتر ترافیکی
ضرورت دست­یابی شهر تهران به الگوها و رفتارهای برتر ترافیکی
شبکه اقتصادوتجارت : نشست دست­ اندرکاران جمعیت طرفداران ایمنی راهها با معاون آموزش و مشارکت­های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیرامون اجرای طرح­های فرهنگ ترافیک و اجرای برنامه­ های هفته ایمنی حمل و نقل(۳۰-۲۴ آبان) در شهر تهران برگزار و بر الگو قرار گرفتن این شهر در رفتارهای ترافیکی تأکید شد.

 گزارش روابط عمومی جمعیت طرفداران ایمنی راهها محمد بخارائی رئیس شورای سیاست­ گذاری این نهاد با اشاره به مخاطرات و آسیب­های وارده به سرمایه­ های انســانی و اجتماعی کشــور ناشی از سوانح راننــدگی بر به­ کارگیری ظرفیت­ها و توانمندی­های شهرداری تهران جهت گسترش اطلاعات و دانش عمومی پیرامون قوانین و مقررات رانندگی و ارتقاء فرهنگ و رفتارهای ترافیکی تأکید نمود و اظهار داشت: از آن­جا که بخش اعظم سوانح رانندگی در درون شهرها رخ می­دهد و متأسفانه تعداد تلفات ناشی از آن در شهر تهران رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می­دهد لذا ضرورت دارد تمامی سازمان­های حاکمیتی به ویژه شهرداری که ارتباط و مسئولیت مستقیم با زندگی اجتماعی روزمره شهروندان دارد با همکاری و همراهی نهادهای مردمی و جامعه دانشگاهی، هنری و غیره از فرصت هفته ایمنی حمل ونقل که از ۲۴ لغایت ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برنامه ­هایی برای جریان سازی و توجه افکارعمومی و مسئولیت­ پذیری دستگاه­های ذیربط در حوزه ایمنی ترافیک برگزار خواهد شد، نهایت استفاده و بهره ­برداری را نموده و شهر تهران الگوی مناسبی برای این جریان قرارگیرد.

وی جلب نظر جامعه را به مادران داغدار و فرزندان بی ­سرپرست که پدر خانواده را در سانحه رانندگی از دست می­دهند در روز ۲۵ آبان هم­زمان با «یادمان جهانی قربانیان تصادفات رانندگی» و آغاز پویش زنان علیه سوانح رانندگی را یکی از برنامه­ های مهم هفته ایمنی حمل و نقل برشمرد و گفت: برگزاری مانورهای روز بدون حادثه در سراسر کشور در راههای برون شهری و درون شهری و برنامه­ های متعدد پیش­ بینی شده دیگر از سوی کمیسیون ایمنی راههای کشور به عنوان مرجع رسمی و تصمیم ­گیر در این حوزه قلمداد می­گردد شروع و تمرینی است برای این که در سایر ایام سال نیز بدان پرداخته و توجه گردد و انتظار می­رود که با تدبیر شهرداری تهران در مناطق مختلف با مشارکت مردم و شهروندان و با حضور افراد شاخص و تأثیرگذار و مسئول در هر منطقه هم ­پیمانی برای رعایت قوانین و مقررات رانندگی و ایجاد جریان خود تعهدی طیف ­های مختلف جامعه را شاهد باشیم.

بر اساس این گزارش وهاب میزانی معاون آموزش و مشارکت­های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز با تأکید بر اهمیت موضوع ایمنی حمل ونقل و سلامت شهروندان در سفرهای درون شهری از مشارکت نهادهای دست­ اندرکار به ویژه پلیس راهور جهت ساماندهی و نظم بخشی به ترافیک و کاهش سوانح رانندگی به ویژه با اولویت موتورسواران سخن گفت.

وی اقدامات فرهنگی در حوزه توسعه رفتارهای صحیح رانندگی را بسیار با ارزش توصیف کرد و افزود: ظرفیت مناطق شهرداری تهران و ارتباط بسیار مؤثر و خوبی که با شهروندان برقرار شده است و سایر امکانات همچون تبلیغات محیطی برای برگزاری هرچه بهتر هفته ایمنی حمل ونقل و جلب توجه افکار عمومی و جریان سازی در شهر تهران با تمام توان و جدیت تمام به کار گرفته خواهد شد، بدین جهت از مدتی قبل مقدماتی برای انجام شایسته برنامه ­های مصوب کمیسیون ایمنی راهها اندیشیده شـده لذا همراهی، هم ­اندیشی و تبادل تجربیات جمعیت طرفداران ایمنی راهها و سایر نهادهای مردمی مورد انتظار مجموعه می­باشد. این گزارش می­ افزاید ناصر رزاق منش مدیرعامل و حمید صفریان مسئول کمیته فرهنگی جمعیت طرفداران ایمنی راهها همچنین تعدادی از مدیران حوزه معاونت آموزش و مشارکت­های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این نشست حضور داشتند